Pages

Wednesday, June 22, 2011

Buku Saya dan Teman-Teman

Alhamdulillah Puji syukur ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Asih, ingkang sampun paring kanugrahan tuwin kabagaswarasan, saengga buku kula kaliyan Kanca-kanca saged cetak. Sumangga dipun-prisani, bok bilih kersa, hubungi kula mawon : 1.
Menika buku ajar kangge kelas XI SMP/MTS 2.
Menika buku ingkang isinipun babagan pengobatan tradisional khusus kangge kecantikan.

No comments:

Post a Comment