Serat wirid Hidayat Jati, one of the ancient Javanese testament books
Serat wirid Hidayat Jati, one of the ancient Javanese testament books

Serat wirid Hidayat Jati, one of the ancient Javanese testament books

banner
Serat wirid Hidayat Jati, is one of the ancient Javanese testament book written by Raden Ngabehi Ranggawarsita a nobleman from the Kingdom of Surakarta, Java, Indonesia antiquity. This book is printed by N.V. Mij. t / vd / z ALBERT RUSCHE & CO.., Surakarta in 1908. This book contains about human origins and man's relationship with God. The core of this book is a combination of Javanese culture and Islamic guidance.

This book contains among others:

Wejangan ke-1 Ananing Dzat
Sajatine ora ana apa-apa awit duk maksih awang-uwung durung ana sawiji-wiji, kang ana dhingin Ingsun, sajatine kang maha suci anglimputi ing sipat Ingsun, anartaning asman Ingsun, amratandhani ing apngalIngsun.

Description:
Surely God existed before the created universe and its contents.

Wejangan ke-2 Wahananing Dzat
Sajatine Ingsun dat kang amurba amisesa kang kawasa anitahake sawiji-wiji, dadi sanalika, sampurna saka kodrat Ingsun, ing kono wus kanyatan pratandhaning apngal Ingsun kang minangka bebukaning iradat Ingsun, kang dhingin Ingsun anitahake kayu aran sajaratulyakin tumuwuh ing sajroning alam ngadam makdum ajali abadi. Nuli cahya aran nur muhammad, nuli kaca aran mirhatulkayai, nuli nyawa aran roh ilapi, nuli damar aran kandil, nuli sesotya aran darah, nuli dhindhing jalal aran kijab. Iku kang minangka warananing kalarat Ingsun.

Description:
Truly universe and its contents were created by God. If God wants then everything can happen. God created the earth, fire, water, sky, trees and others. And God also created human beings who animate.


Wejangan ke-3 Kahananing Dzat
Sajatine manungsa iku rahsanIngsun lan Ingsun iku rahsaning manungsa, karana Ingsun anitahake adam asal saka anasir patang prakara, bumi, geni, angin, banyu. Iku kang dadi kawujudaning sipat Ingsun, ing kono Ingsun panjingi mudah limang prakara, nur, rahsa, roh, napsu, budi. Iya iku minangka warananing wajah Ingsun kang maha suci.

Description:
Truly man was created according to God's will. God created humans from earth, fire, wind, water. And God entered into human five things that nur / aura (eng: light / aura), Rahsa (eng: the feeling), spirits (eng: spirit), lust (eng: lust), kindness (eng: goodness)

Wejangan ke-4 Pambukaning tata malige ing dalem betalmakmur
sajatine Ingsun anata malige ana sajroning betalmakmur, iku omah enggoning parameyan Ingsun, jumeneng ana sirahing Adam. Kang ana sajroning sirah iku dimak, yaiku utek, kang ana antaraning utek iku manik, sajroning manik iku budi, sajroning budi iku napsu, sajroning napsu iku suksma, sajroning suksma iku rahsa, sajroning rahsa iku Ingsun, ora ana Pangeran anging Ingsun, dat kang nglimputi ing kahanan jati.

Description:
Behold, the man has a passion that comes from the brain or mind. Human passions must be controlled by feelings. And God is always with people who can control desires.

There are still many contents of this book that explains about the method to human life in the world. And what about the human relationship with God. Until now many people of Java, Indonesia, which considers this book as a sacred book. Precision needed to understand the contents of this book
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.