Pages

Friday, December 10, 2010

Tri Mangulah

Salah satunggaling paugeran kangge wicantenan utawi gineman ingging menika Tri Mangulah :
1. Muna : menawi badhe gineman mikir rumiyin pundi tembung ingkang trep
2. Muni : tembung ingkang sampun dipun pilih, lajeng dipun damel ukara lajeng dipun wayahaken
3. Makerti : solah bawa ingkang jumbuh kaliyan sinten rikala gineman

No comments:

Post a Comment