<center>Tri Mangulah</center>
<center>Tri Mangulah</center>

Tri Mangulah

banner
Salah satunggaling paugeran kangge wicantenan utawi gineman ingging menika Tri Mangulah :
1. Muna : menawi badhe gineman mikir rumiyin pundi tembung ingkang trep
2. Muni : tembung ingkang sampun dipun pilih, lajeng dipun damel ukara lajeng dipun wayahaken
3. Makerti : solah bawa ingkang jumbuh kaliyan sinten rikala gineman
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.