Kamis, 22 Maret 2012

Kamus Sansekerta-Indonesia (1)

Dhumateng panjenengan ingkang betahaken kamus sansekerta-Indonesia, sumangga langsung dipun-download kemawon link wonten ngandhap menika, kamus sansekerta- Indonesia menika karyanipun Dr. Purwadi kaliyan Eko.
1. Kamus Sansekerta Indonesia A
2. Kamus Sansekerta Indonesia B


3. Kangge C dumugi Z dipuntengga kemawon
Matur nuwun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar