Nyandra Bleger Pengantin Kakung
Nyandra Bleger Pengantin Kakung

Nyandra Bleger Pengantin Kakung

banner

Dhasar pekik ing warna sinasaban busana adi. Mila tambah gawang-gawang cahyane, kentar katon bergas, tebah jaja atampel wentis. Cahya sumunar kadya hanambahi pekik myang sulistya ing kawibawanipun mancarang jumenengan enggal lamun cinandra pindha risang abagus Fatkhul Amin
Endahing warni tanpa cacat. Candrane rikma ngemak, palarapan nyela cendani, wimba njalirit lir wulan tumanggal, netra blalak blalak lir bawang sabangkul, athi-athi ngudhap turi, talingan njepiping kadya jamur kuping, pangrasane duren sajuring, grana ngrungih, lambene manggis karengat, waja amiji timun, pamidhangane nraju mas, kulit kuning nemu giring kadya mas sinangling, dedeg piadege dhuwur gagah, sempulur hangembang pundhak, drijine tinata runtut kadya sirahe ula cabe.
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.