Geguritan
Geguritan

Geguritan

banner

Geguritan inggih menika salah satunggaling kasusastran Jawa gagrag anyar ingkang boten prelu paugeran ingkang gumathok.
Bab-bab ingkan perlu dipun-gatekaken menawi badhe ndamel geguritan :
- Nemtokaken tema geguritan
- Nemtokaken kerangka geguritan
- Milih tembung ingkang becik, endah, lan mantes kaliyan isinipun
- Migunakaken purwakanthi utawa parikan
Namung sekedhik saking kula, ananging mugi-mugi saged mbiyantu ngenteng-ngentengi ingkang saweg sinau ndamel geguritan. amin.
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.