<center>Basa Krama Alus</center>
<center>Basa Krama Alus</center>

Basa Krama Alus

banner
sarana amrih saged basa krama alus miturut Ibu Kuswa Endah minangka dosen Pendidikan Bahasa Jawa UNY :
1. niki, niku, nika dipun gantos ngangge menika
2. ater-ater di- dipun gantos ngangge dipun-
3.panambang -e utawi -ne dipun gantos ngangge -ipun utawi -nipun
4. panambang -e utawi -ke dipun gantos ngangge -aken
5. ukara ajeng ting dipun gantos ngangge badhe dhateng
6. ukara kepripun utawi kepriye dipun gantos ngangge kados pundi
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.